Valve

Valve4/2 M20-Ø13,8/15,3/16,8 +24V.M27

s.f. MBB 1404298

Art. No. 08042.98